سانتریفیوژ پوشرسانتریفیوژ مداومسانتریفیوژغیرمداومسانتریفیوژ پیلرسانتریفیوژ دکانترسپراتور روغنفیلتر پرس صفحه ای(ممبران)فيلتر ديسكیفیلتر خلاء نواریفیلتر درامفیلتر شمعیفیلتر پرس نواریفیلتر ممبران سرامیکیمبدل حرارتی صفحه ایشریدراسکرو کانوایرتیکنر(RO)اُسمُز معکوسدیفوزیونبرج تقطیرهمزنتوربین بادیتوربین بخاراسکرو پرسپرس تفالهخشک کنخشک کن فلوئیدیدخشک کن دوارکریستالیزاتورپمپ پرستالتیکپینچ ولواواپراتورلاملابویلر با سوخت باگاس

تماس با مدیر فروشheader2.jpg

شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
شنبه, ۱۷ آوریل ۲۰۲۱
شنبه, ۰۴ رمضان ۱۴۴۲

انواع لجن:

1)لجن مخلوط:

این نوع لجن مخلوطی از لجن اولیه و لجن بیولوژیک است

2)لجن هضم شده:

این نوع لجن در واقع لجن بیولوژیک تثبیت شده است

3)لجن فیزیکی شیمیائی:

این نوع لجن از فرآیند تصفیه شیمیائی فیزیکی پساب و اضافه کردن فلوکولانت و کوآگولانت به دست می آید.

4)لجن معدنی:

این لجن همانطور که از نامش مشخص است از صنعت معدن به دست می آید.

پارامتر هائی که در آبگیری لجن موثر هستند:

1)غلظت لجن  (لجن را می توان با اضافه کردن فلوکولانت تغلیظ کرد)

2)درصد ماده ارگانیک

3) ماهیت کلوئیدی

میزان درصد مواد ارگانیک رابطه مستقیم با جامدات فرار دارد که هر چه میزان جامدات فرار بالاتر باشد آبگیری مشکل تر خواهد بود و این امر باعث مصرف میزان بالاتری از فلوکولانت می شود.

پیشنهاد:

زمانی که درصد ماده جامد فرار بالاتر باشد بهتر است یک مرحله تغلیظ پیش از آبگیری برای بهبو فرآیند دیده شود.

هرچه ماهیت کلوئیدی دوغاب بالاتر آبگیری از آن بسیار مشکل تر است

 

موادی که به آبگیری لجن کمک می کنند بر دو پایه هستند:

1)پایه معدنی:

شامل نمک های معدنی ، آهنی و آهک

2)مواد آلی:

مثل کوآگولانت ها و فلوکولانت ها

 

پارامتر هائی که در فلوکولانت های آلی جهت بهبود آبگیری مئثر هستند عبارتند از:

1)نوع بارالکتریکی فلوکولانت

2)حداقل مقدار مصرفی جهت خنثی کردن بار لجن

3)وزن مولکولی

4)ساختار مولکولی

5)نوع منومر

 

تغلیظ لجن:

1) فلوتاسیون:

2)تغلیظ با دستگاه های گرانشی

3)تغلیظ با دستگاه های فشاری